2016-10-19 Środa – Rozważania

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – 2016-10-19 Środa – Rozważania

2016-10-19Dzisiaj kolejna rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Warto w tym dniu przypomnieć słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II w czasie jednej z pielgrzymek do Ojczyzny:”KS. JERZY, ON JEST PATRONEM NASZEJ OBECNOŚCI W EUROPIE. ZA CENĘ OFIARY Z ŻYCIA, TAK JAK CHRYSTUS! JAK CHRYSTUS, MA PRAWO OBYWATELSTWA W ŚWIECIE, MA PRAWO OBYWATELSTWA W EUROPIE. DLATEGO, ŻE DAŁ SWOJE ŻYCIE ZA NAS WSZYSTKICH”.
Warto chyba dzisiaj przemedytować te słowa.
ks. Jerzy, módl się za nami!
Dobrego dnia 🙂