Pan wie lepiej

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Pan wie lepiej

Pan wie lepiej
Dnia 10 sierpnia 2016 roku naszą białostocką WŻCH odwiedził były asystent o. Grzegorz  Ginter SJ, który złożył 08 sierpnia 2016 w Warszawie ostatnie śluby zakonne…