PIELGRZYMKA WSPÓLNOTY ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM DO WILNA

Informacja pobrana z duchswiety.archibial.pl – PIELGRZYMKA WSPÓLNOTY ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM DO WILNA

Dnia 15 października 60 osób, w większości członkowie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, odbyło jednodniową pielgrzymkę do Wilna. Uczestnicy pielgrzymki odwiedzili miedzy innymi Ostrą Bramę, Świątynię Miłosierdzia, Katedrę, kościół św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie oraz Troki. Był to czas modlitwy oraz spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. ZDJĘCIA