2016-10-15 Sobota – Rozważania

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – 2016-10-15 Sobota – Rozważania

2016-10-15Łk 12,8-12
KTO SIĘ PRZYZNA DO MNIE WOBEC LUDZI, PRZYZNA SIĘ I SYN CZŁOWIECZY DO NIEGO WOBEC ANIOŁÓW BOŻYCH; A KTO SIĘ MNIE WYPRZE WOBEC LUDZI, TEGO WYPRĘ SIĘ I JA WOBEC ANIOŁÓW BOŻYCH. KAŻDEMU, KTO MÓWI JAKIEŚ SŁOWO PRZECIW SYNOWI CZŁOWIECZEMU, BĘDZIE PRZEBACZONE, LECZ TEMU, KTO BLUŹNI PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU, NIE BĘDZIE PRZEBACZONE. KIEDY WAS CIĄGAĆ BĘDĄ DO SYNAGOG, URZĘDÓW I WŁADZ, NIE MARTWCIE SIĘ, W JAKI SPOSÓB ALBO CZYM MACIE SIĘ BRONIĆ LUB CO MÓWIĆ, BO DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS W TEJ WŁAŚNIE GODZINIE, CO NALEŻY POWIEDZIEĆ.
Wiara domaga się konkretnego świadectwa. Bez niego staje się jakąś ideologią wyznawaną z różnym zaangażowaniem i skutkiem. Dzisiaj świat nie potrzebuje nauczycieli, natomiast jest spragniony konkretnego świadectwa codziennego życia. Co więcej Pan Jezus dzisiaj mówi, że świadectwo wiary, jest gwarantem wejścia do Domu Ojca. Jezus nas tam wprowadzi jeśli tylko nie zawstydzimy się Go tu na Ziemi. Może kiedyś doświadczyłeś sytuacji, w której ktoś dla ciebie ważny przy innych osobach udawał, że cię nie widzi. Mało to komfortowe. Tak też czuje się Jezus zawsze wtedy, kiedy ktoś lub coś zajmuje Jego miejsce w twoim życiu. Warto nie zapierać się przyjaciół, zwłaszcza jeśli oni mają wciąż otarte ramiona (popatrz na krzyż).
Dobrego dnia