2016-10-13 Czwartek – Rozważania

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – 2016-10-13 Czwartek – Rozważania

2016-10-13Łk 11,47-54
BIADA WAM, PONIEWAŻ BUDUJECIE GROBOWCE PROROKOM, A WASI OJCOWIE ICH ZAMORDOWALI. A TAK JESTEŚCIE ŚWIADKAMI I PRZYTAKUJECIE UCZYNKOM WASZYCH OJCÓW, GDYŻ ONI ICH POMORDOWALI, A WY IM WZNOSICIE GROBOWCE. DLATEGO TEŻ POWIEDZIAŁA MĄDROŚĆ BOŻA: POŚLĘ DO NICH PROROKÓW I APOSTOŁÓW, A Z NICH NIEKTÓRYCH ZABIJĄ I PRZEŚLADOWAĆ BĘDĄ. TAK NA TYM PLEMIENIU BĘDZIE POMSZCZONA KREW WSZYSTKICH PROROKÓW, KTÓRA ZOSTAŁA PRZELANA OD STWORZENIA ŚWIATA, OD KRWI ABLA AŻ DO KRWI ZACHARIASZA, KTÓRY ZGINĄŁ MIĘDZY OŁTARZEM A PRZYBYTKIEM. TAK, MÓWIĘ WAM, NA TYM PLEMIENIU BĘDZIE POMSZCZONA. BIADA WAM, UCZONYM W PRAWIE, BO WZIĘLIŚCIE KLUCZE POZNANIA; SAMIŚCIE NIE WESZLI, A PRZESZKODZILIŚCIE TYM, KTÓRZY WEJŚĆ CHCIELI. GDY WYSZEDŁ STAMTĄD, UCZENI W PIŚMIE I FARYZEUSZE POCZĘLI GWAŁTOWNIE NASTAWAĆ NA NIEGO I WYPYTYWAĆ GO O WIELE RZECZY. CZYHALI PRZY TYM, ŻEBY GO PODCHWYCIĆ NA JAKIMŚ SŁOWIE.
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków”- napisał autor Listu do Hebrajczyków. Jednym z proroków, których spotykamy w życiu jest nasze sumienie. To taki szczególny prorok, od którego ciężko jest uciec bo wlecze się za nami jak smród. Niestety zdarza się nam i tego proroka zamordować. Albo wmawiając sobie, że „dziś to takie czasy”, albo „dziś to właściwie wszyscy tak żyją” lub „żeby wszyscy byli tacy jak ja…”. Spróbujmy dziś osobiście usłyszeć Jezusowe „BIADA!!!”. Przestańmy budować grobowce naszym poglądom, przekonaniom, naszemu „widzi mi się”, a posłuchajmy cichego głosu naszego wewnętrznego proroka. Przez jego szept, Bóg upomina się o ciebie, ponieważ bardzo Mu na tobie zależy.