Zapraszamy na Historię zbawienia

Informacja pobrana z chcejezusa – Zapraszamy na Historię zbawienia

Nazwa: Kurs Historia Zbawienia
Rejestracja od dnia: 2016-10-08 10:00:00
Rozpoczęcie dnia: 2016-11-10 18:00:00
Zakończenie dnia: 2016-11-13 13:30:00
Organizator: Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji
Prowadzący: Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji
Lokalizacja: Centrum Pomocy Caritas
ul. 3 Maja 5, 16-030 Supraśl
Supraśl
Kontaktowy e-mail: nowezycie@rekolekcje.bialystok.pl
Telefony kontaktowe: 501204476
Koszt uczestnictwa: 200,00

Informacja i rejestracja ma stronie http://rekolekcje.bialystok.pl/performance.php?performance_id=127