Tematy spotkań katechez przedmałżeńskich

Informacja pobrana z florianbialystok.blogspot.com – Tematy spotkań katechez przedmałżeńskich


Tematy spotkań katechez przedmałżeńskich

1.              Powołanie do życia wiarą i miłością: „przygotowanie do małżeństwa w procesie inicjacji chrześcijańskiej” /Amoris laetitia 206/
2.            Teologia sakramentu małżeństwa: małżeństwo w zamyśle Bożym, sakrament małżeństwa niezbywalnym fundamentem małżeństwa i rodziny, przymioty małżeństwa – jedność, wierność…
3.            Etyka życia małżeńskiego: powołanie do przekazywania życia, antykoncepcja, aborcja i ich skutki, naturalne metody rozpoznawania płodności (NPR) w służbie miłości, jedności, wolności i zdrowia małżonków
4.            Aspekty prawne sakramentu małżeństwa i liturgia sakramentu:zgoda małżeńska i forma zawarcia małżeństwa, przeszkody
5.           Tematyka do wyboru:
Różnice psychosomatyczne między kobietą i mężczyzną
Misja wychowawcza rodziny
Komunikacja w małżeństwie. Rozwiązywanie konfliktów
Współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny – profilaktyka uzależnień
6.      Małżeństwo drogą do świętości /Dzień skupienia/
         Proponowany program dnia skupienia:
Konferencja nt życia duchowego, powołania do świętości
Świadectwo małżonków /np. z Kościoła Domowego/
Przygotowanie do sakramentu pokuty /rachunek sumienia/
Adoracja i sakrament pokuty
Eucharystia
Rozdanie zaświadczeń
Zakończenie dnia skupienia