2016-10-07 Piątek – Rozważania

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – 2016-10-07 Piątek – Rozważania

2016-10-07Łk 11,15-26
GDY JEZUS WYRZUCAŁ ZŁEGO DUCHA NIEKTÓRZY Z TŁUMU RZEKLI: PRZEZ BELZEBUBA, WŁADCĘ ZŁYCH DUCHÓW, WYRZUCA ZŁE DUCHY. INNI ZAŚ, CHCĄC GO WYSTAWIĆ NA PRÓBĘ, DOMAGALI SIĘ OD NIEGO ZNAKU Z NIEBA. ON JEDNAK, ZNAJĄC ICH MYŚLI, RZEKŁ DO NICH: KAŻDE KRÓLESTWO WEWNĘTRZNIE SKŁÓCONE PUSTOSZEJE I DOM NA DOM SIĘ WALI. JEŚLI WIĘC I SZATAN Z SOBĄ JEST SKŁÓCONY, JAKŻE SIĘ OSTOI JEGO KRÓLESTWO? MÓWICIE BOWIEM, ŻE JA PRZEZ BELZEBUBA WYRZUCAM ZŁE DUCHY. LECZ JEŚLI JA PRZEZ BELZEBUBA WYRZUCAM ZŁE DUCHY, TO PRZEZ KOGO JE WYRZUCAJĄ WASI SYNOWIE? DLATEGO ONI BĘDĄ WASZYMI SĘDZIAMI. A JEŚLI JA PALCEM BOŻYM WYRZUCAM ZŁE DUCHY, TO ISTOTNIE PRZYSZŁO JUŻ DO WAS KRÓLESTWO BOŻE. GDY MOCARZ UZBROJONY STRZEŻE SWEGO DWORU, BEZPIECZNE JEST JEGO MIENIE. LECZ GDY MOCNIEJSZY OD NIEGO NADEJDZIE I POKONA GO, ZABIERZE CAŁĄ BROŃ JEGO, NA KTÓREJ POLEGAŁ, I ŁUPY JEGO ROZDA. KTO NIE JEST ZE MNĄ, JEST PRZECIWKO MNIE; A KTO NIE ZBIERA ZE MNĄ, ROZPRASZA. GDY DUCH NIECZYSTY OPUŚCI CZŁOWIEKA, BŁĄKA SIĘ PO MIEJSCACH BEZWODNYCH, SZUKAJĄC SPOCZYNKU. A GDY GO NIE ZNAJDUJE, MÓWI: WRÓCĘ DO SWEGO DOMU, SKĄD WYSZEDŁEM. PRZYCHODZI I ZASTAJE GO WYMIECIONYM I PRZYOZDOBIONYM. WTEDY IDZIE I BIERZE SIEDEM INNYCH DUCHÓW ZŁOŚLIWSZYCH NIŻ ON SAM; WCHODZĄ I MIESZKAJĄ TAM. I STAN PÓŹNIEJSZY OWEGO CZŁOWIEKA STAJE SIĘ GORSZY NIŻ POPRZEDNI.
Próżnia nie znosi pustki. To jedno z praw fizyki ma też swoje zastosowanie w życiu duchowym. Czasami po szczerej spowiedzi łatwo stygniemy. Uważamy, że skoro wyznaliśmy grzechy i otrzymaliśmy rozgrzeszenie to wszystko już będzie w porządku. Po czym orientujemy się w krótkim czasie, że znów wracamy do swoich starych grzechów. Pytamy wtedy z wyrzutem: dlaczego??? Otóż prawdopodobnie dlatego, że nasze serce zostało sprzątnięte przy spowiedzi, ale nikt nie zajął miejsca po grzechu. Serce człowieka nigdy nie może pozostawać puste. Jeśli nie jest codziennie wypełniane Bogiem, to szybko wypełnia się złem. To trochę tak jak ze zdrowiem fizycznym. Kiedy ktoś przejdzie trudną operację, musi natychmiast po niej kontynuować terapię przez przyjmowane leki, kontakt z lekarzem i zdrowy styl życia. Operacja naszej duszy, w czasie której wykrajany jest z nas nowotwór grzechu, wymaga także aplikowania pigułek modlitwy, kontaktu z Jezusem oraz zdrowego (tzn. skoncentrowanego na Jezusie) stylu życia.
Dobrego dnia