Odszedł do Pana …

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Odszedł do Pana …

modlitwaZmarł tato ks.Grzegorza Malewicza-opiekuna rejonu Starosielce.
Pogrzeb w dn.22.09.2016 o godz. 15.00 w Majewie.
Prosimy o modlitwę za duszę zmarłego.
Dla chętnych wzięcia udziału w uroczystościach pogrzebowycy będzie podstawiony autokar na godz 13.00 przy par.Przemien.Pañskiego w Białymstoku.tel.kont. w sprawie autokaru do księda Marcina Kuczyńskiego 666 320 007,
Rejonowi: Białystok- Starosielce
Agata i Andrzej Fabiańscy
Z Panem Bogiem.