XX lecie reaktywacji Akcji Katolickiej

Informacja pobrana z akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl – XX lecie reaktywacji Akcji Katolickiej

logo 20 wersja13Program uroczystości Jubileuszu 20-lecia reaktywacji Akcji Katolickiej Arch. Białostockiej

25.09.2016r.

 

12.30 Msza Św. Jubileuszowa w kościele pw. Św. Rocha pod przewodnictwem JE Ks. Abp Edwarda Ozorowskiego

 

 

Konferencja w WOAK „Spodki”:

 

13.45 Modlitwa

 

13.50 występ „Małych Kurpi” – kierownik muzyczny: Grażyna Kuklińska.

 

14.05 otwarcie i powitanie Teresa Niewińska – prezes Zarządu AIAK i Ks. prałat Tadeusz Żdanuk – Asystent kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej

 

14.20  Słowo p. Elżbiety Olejnik – przedstawiciela Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce; prezes Akcji Katolickiej Arch. Warszawskiej

 

14.30 Słowo gości 

 

14.35 Ks. Asystent prałat Tadeusz Żdanuk – „To już 20 lat minęło …

 

14.50 dr hab. Edwin Koźniewski – „20 lat Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej” – prezentacja

 

15.05 JE ks. Bp dr hab. Henryk Ciereszko – „Akcja Katolicka w służbie Kościołowi Białostockiemu – zadania w świetle rozszerzania kultu Miłosierdzia Bożego”

 

15.25 Podziękowania członkom Akcji Katolickiej, darczyńcom

 

15.45 Występ Zespołu wokalnego „Cantamen” – kierownik zespołu Łukasz Olechno

 16.00 Obiad