XXI KONKURS PAPIESKI

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – XXI KONKURS PAPIESKI

pod hasłem Jakie chrześcijaństwo – moje, Twoje, nasze

REGULAMIN

 1. Organizatorami XXI Konkursu Papieskiego są: Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz Parafia św. Rocha.
 2. Celem konkursu jest podjęcie refleksji na temat bycia chrześcijaninem w nauczaniu św. Jana Pawła II i papieża Franciszka.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów oraz szkoły specjalne.
 4. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym.
 5. Konkurs przeprowadzony jest w trzech sekcjach: literackiej i plastycznej oraz multimedialnej.
 6. Tematy prac (jednakowe dla wszystkich sekcji) przygotowuje organizator konkursu.
 7. Zadaniem uczestników w sekcji literackiej jest pisemne opracowanie wybranego tematu.
 8. Zadaniem uczestników w sekcji plastycznej jest przedstawienie (dowolną techniką) wybranego tematu (format min. A3).
 9. Zadaniem uczestników w sekcji multimedialnej jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat.
 10. Do pracy plastycznej powinien być dołączony krótki opis, wskazujący jej związek z treścią papieskiego nauczania.
 11. Do udziału w konkursie dopuszczone będą (we wszystkich sekcjach) tylko prace wykonane indywidualnie.
 12. Przedmiotem oceny prac będzie: w sekcji literackiej – wartość teologiczna
  i literacka pracy; w sekcji plastycznej i multimedialnej – wartość teologiczna i artystyczna pracy; w obu sekcjach – związek pracy z treścią papieskiego nauczania i prezentacja dokonana przez autora podczas etapu diecezjalnego.
 13. Do etapu diecezjalnego każda szkoła (lub zespół szkół, rozumiany przez organizatorów jako jedna szkoła) może zgłosić nie więcej niż trzy prace z każdej sekcji.
 14. Podstawą dopuszczenia prac do etapu diecezjalnego jest protokół Szkolnej Komisji Konkursowej, sporządzony na formularzu opracowanym przez organizatorów. Protokół (do pobrania na stronie Wydziału Katechetycznego) powinien być opatrzony pieczęcią podłużną szkoły, posiadać numer z dziennika korespondencyjnego szkoły i być podpisany przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły. W przypadku prac plastycznych wymagany będzie także opis, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu.
 15. Termin składania prac w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej upływa we środę, 19 października 2016 r.
 16. Finał Konkursu odbędzie się w sobotę, 22 października 2016, o godz. 10.00,
  w Auli Jana Pawła II przy parafii św. Rocha w Białymstoku.Poniżej tematy:

  TEMATY Konkursu Papieskiego 2016

  1.Św. Jan Paweł II w homilii w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej biskupa Sebastiana Józefa Pelczara powiedział: „Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana… Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim”. Jak rozumiesz te słowa?

  2. W Częstochowie, w homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, papież Franciszek powiedział – „Znamienne jest, że obecna rocznica chrztu waszego narodu zbiega się dokładnie z Jubileuszem Miłosierdzia”. Jak ja, jako młody człowiek, żyjący w Polsce na początku trzeciego tysiąclecia, mogę świadczyć w życiu społecznym i osobistym o swoim chrześcijaństwie?

  3. Papież Franciszek, podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży, zwracając się do wolontariuszy na Tauron Arena w Krakowie, zapytał: „Czy chcecie być nadzieją przyszłości czy nie?” I podał dwa warunki bycia nadzieją przyszłości: pamięć i odwaga. Co na ten temat powiedział papież Franciszek, a co Ty mógłbyś dodać od siebie?

  4. Papież Franciszek, podczas Mszy Świętej posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, mówił o zaangażowaniu młodego człowieka, aby życie „nie było zamknięte w szufladzie”, o tym, że „przed Jezusem nie można siedzieć, czekając z założonymi rękoma”. Zaapelował: „Nie bójcie się powiedzieć Mu ‚TAK’ z całym entuzjazmem serca, odpowiedzieć Mu wielkodusznie, pójść za NIM!”. Jak możesz odpowiedzieć na ten apel?