Podziękowanie ustępującej pary diecezjalnej Aliny i Bogdana Biryło

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Podziękowanie ustępującej pary diecezjalnej Aliny i Bogdana Biryło

18.09.2016 r.

Kochani!

9.06.2016r odbyło się ostatnie spotkanie diecezjalne, na którym wybraliśmy 3 pary kandydackie do posługi pary diecezjalnej na następną kadencję. W poniedziałek 13.06.2016r. ks. Arcybiskup Edward Ozorowski potwierdził zdanie kręgu diecezjalnego i wybrał do dalszego posługiwania w Domowym Kościele Elę i Tomka Wiszowatych, którzy zdobyli największą ilość głosów.

Dziękujemy Eli i Tomkowi i pozostałym 2 małżeństwom za ich gotowość do pełnienia posługi.

Nowo wybranej parze życzymy wielu darów Ducha św. i opieki Niepokalanej patronki naszego ruchu.

Chcemy też podziękować za te trzy lata naszej posługi. Był to dla nas czas wielkiego zaufania Panu Bogu i otwartości na jego działanie w naszym życiu oraz sprawdzeniem samych siebie i utwierdzeniem w  przekonaniu, że to co robimy ma sens.

Jeszcze raz dziękujemy za współpracę ks. Krzysztofowi Łapińskiemu i ks. Rafałowi Arciszewskiemu za życzliwość i współpracę oraz wspólną organizację pracy.

Dziękujemy naszym parom rejonowym oraz odpowiedzialnym za diakonie, za ich zaangażowanie i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć i zadań, które z chęcią, ale nieraz z wielkim trudem  podejmowaliśmy. Dziękujemy za to, że posługiwaliście z nami, za waszą stałą gotowość i ofiarność, bez której nic nie zdołalibyśmy osiągnąć.

1. Dziękujemy serdecznie Marysi i Michałowi Dąbrowskim za posługę w Diakonii Słowa i wieloletnią funkcję skarbnika .

2. Bardzo pomocna i owocna była praca Małgosi i Marka Wasiuk, którzy redagowali internetową stronę naszego ruchu  posługując w Diakonii Komunikowania Społecznego i dzięki ich pracy przepływ informacji był szybki i skuteczny.

3. Specjalne podziękowania należą się Diakonii Modlitwy reprezentowanej obecnie przez Elizę i Adama Czeremcha, a wcześniej Marcjannę i Janka Półkośnik, za regularne spotkania i obejmowanie swoimi modlitwami wszystkich intencji przesyłanych do nich różnymi sposobami. Wdzięczni jesteśmy za nieustanną modlitwę w naszej intencji.

4. Za wsparcie przy organizacji rekolekcji i życzliwość nam okazywaną szczególnie w trudnych chwilach dziękujemy Asi i Michałowi Gawłom z Diakonii Rekolekcyjnej.

5. Za wszystkie inicjatywy podjęte przez Diakonię Życia, czyli Karolinie i Łukaszowi  Izdebskim dziękujemy.

6. Diakonia liturgiczna i działający w niej Paweł i Kasia Szczepańscy, dbali o właściwą posługę w czasie Eucharystii, szkolili nowych ministrantów i lektorów. Dziękujemy im serdecznie za wieloletnią, ofiarną posługę.

7. Za gromadzenie wszystkich dotychczasowych materiałów naszej wspólnoty prowadzenie swoistej kroniki dziękujemy Teresce i Zbyszkowi Charytoniuk.

8. Niezastąpionym łącznikom i najczęściej pracującym w Ośrodku Jankowi Półkośnik i Adamowi Drewnowskiemu, dzięki którym ośrodek ruszył i odbyły się tam już ORAR I i II st z serca szczerego dziękujemy.

Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom, sponsorom i ciężko pracującym w Ośrodku oraz obejmujących to dzieło modlitwą, dziękujemy i polecamy modlitwie i opiece Boga, niech ich trud pozwoli im dojść do zbawienia i otrzymania nagrody w niebie.

 

Wszystkim posługującym w najbardziej odpowiedzialnej za formację posłudze pilotowaniu nowych kręgów, a było ich wielu oraz wszystkim animatorom, tym którzy przyczynili się do powstania nowych kręgów, a one są naszą wielką radością serdecznie dziękujemy.

Wszystkim, którzy w duchu jedności i miłości służyli nam swoją pomocą we wszystkich poczynaniach, wspierali dobrym słowem ,radą, wyciągali pomocną dłoń, za wszelkie podejmowane posługi w diecezji i na rekolekcjach serdecznie dziękujemy.

Wam wszystkim za formację w waszych kręgach za pracę, która sprawiała, że nasza posługa dawała nam wiele radości i satysfakcji. Bez pomocy każdego z Was nic byśmy nie osiągnęli.

Bogu i Wam wszystkim, za wszystko bardzo gorąco  dziękujemy.

Alina i Bogdan Biryło