Ostrożne, Osuchowa 20160917

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Ostrożne, Osuchowa 20160917

Ostrożne, Osuchowa 20160917

Dnia 17 września 2016 odbyła się pielgrzymka autokarowa do wybranych
miejsc diecezji łomżyńskiej związanych z objawieniami prywatnymi Matki
Bożej. Uczestnicy nawiedzili kaplicę Matki Bożej Anielskiej w Ostrożnem
koło Zambrowa i spotkali się z s. Czesławą Polak, która opowiedziała o
swoich mistycznych spotkaniach z Jezusem i Maryją. W dalszej kolejności
pielgrzymi zapoznali się z objawieniami Matki Bożej w Nowej Osuchowej i
uczestniczyli w modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w
Osuchowej.

Pielgrzymkę zorganizował i przewodniczył jej ks. Wojciech Rogowski.