Konkursy organizowane w ramach XXXI Dni Klutury Chrześcijańskiej 2016

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Konkursy organizowane w ramach XXXI Dni Klutury Chrześcijańskiej 2016

W ramach XXXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej  Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

organizuje 3 konkursy:

2 – dla młodzieży szkół ponadpodstawowych:

1 – we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Archidiecezjalnej w Białymstoku:

Konkurs Papieski 2016 (w poprzednich latach nazywany konkursem katechetycznym)

i zawdzięczamy jak zwykle tą edycję konkursu Pani Urszuli Zagan

  1. we współpracy z Zespołem Szkół Katolickich Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku:

Konkurs poetycki 2016 „Przekroczyć próg nadziei”

i zawdzięczamy ten konkurs Panom Mieczysławowi Czajkowskiemu i Mirosławowi Heleniakowi i jeden dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i średnich: we współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 7 w Białymstoku

Konkurs plastyczny 2016

i zawdzięczamy ten konkurs nauczycielom tej szkoły Paniom Bożenie Major, Monice Krygier i Panu Konradowi Bystrek