Konkurs Plastyczny

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Konkurs Plastyczny

„Moje, Twoje, nasze chrześcijaństwo odzwierciedleniem Bożej prawdy w codziennym życiu”

Dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych województwa podlaskiego

Regulamin Konkursu Plastycznego

  1. Organizatorzy

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku – Tadeusz Ruminowicz, prezes Zarządu KIK

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku:
mgr Konrad Bystrek, nauczyciel katechezy, tel. 608 468 301
mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234
mgr Monika Krygier, nauczyciel katechezy, tel. 781 757 117

  1. Cele Konkursu Plastycznego

Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
Kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na drugiego człowieka.
Odkrycie piękna jakie wynika z bycia dobrym i radosnym chrześcijaninem.

  1. Warunki uczestnictwa

– Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z województwa podlaskiego.

–   Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko ucznia i wiek, nazwę, adres oraz telefon szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu, nazwisko nauczyciela prowadzącego i telefon do opiekuna, zgoda od rodziców na prezentacje prac dziecka na forum publicznym

–  Format prac: dowolny.

–  Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba,  wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenna.

–  Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody, dyplomy oraz  wyróżnienia.

 –  Nauczyciele prowadzący-opiekunowie uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie

otrzymają podziękowania

–  Prace przechodzą na własność organizatorów

  1. Terminy Konkursu

–  Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą  do 24 października 2016 roku (proszę o  zapakowywanie prac w twarde opakowanie) do Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku, ul –  Wiatrakowa 18, 15-827 Białystok woj. podlaskie, tel. 85 651 14 08

–  Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego odbędzie się 3 listopada 2016 r., (czwartek), o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Białymstoku

– O wynikach konkursu opiekunowie i szkoły zostaną powiadomione telefonicznie (bardzo proszę o telefon komórkowy opiekuna i telefon do szkoły)

– Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna dyplomy, cenne nagrody oraz wyróżnienia