Pielgrzymka 1 dniowa 20160917

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Pielgrzymka 1 dniowa 20160917

Pielgrzymka, 1 dzień, 17 września 2016

Dnia 17 września br. organizowana jest pielgrzymka autokarowa do wybranych miejsc diecezji łomżyńskiej związanych z objawieniami prywatnymi Matki Bożej.
W programie przewidziane jest nawiedzenie kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Ostrożnem koło Zambrowa i spotkanie z s. Czesławą Polak, która opowie o swoich mistycznych spotkaniach z Jezusem i Maryją.
Uwieńczeniem pielgrzymki będzie zapoznanie się z objawieniami Matki Bożej z Nowej Osuchowej i modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Osuchowej.
Wyjazd na pielgrzymkę o godz. 8.00 spod parafii Zmartwychwstania Pańskiego, powrót ok. godz. 19.00. Koszt pielgrzymki wynosi 30 zł. Posiłek we własnym zakresie.
Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Bliższe informacje u ks. Wojciecha Rogowskiego w zakrystii oraz na stronie internetowej.

PLAN:
Godz. 8.00 – Wyjazd
Godz. 9.15 – Spotkanie z s. Czesławą Polak
Godz. 9.45 – Eucharystia
Godz. 10.45 – litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu za wszystkie grzechy i zniewagi
Godz. 11.00 – Posiłek na terenie miejsca objawienia
Godz. 11.45 – Oprowadzenie po miejscu objawienia, wizyta w domu rodzinnym s. Czesławy Polak
Godz. 12.45 – Indywidualne błogosławieństwo i modlitwa kapłana i s. Czesławy Polak
Godz. 13.30 – wyjazd do Osuchowej
Godz. 14.20 – spotkanie z ks. Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej w Osuchowej, zapoznanie się z objawieniami, zakup pamiątek i płótna
Godz. 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego w drodze do kaplicy Matki Bożej w lesie i do cudownego źródełka
Godz. 15.30 – nawiedzenia krzyża upamiętniającego objawienia z 1910 r. część różańca, namoczenie płótna w źródełku pobłogosławionym przez Matkę Najświętszą.
Godz. 16.20 – czas wolny
Godz. 17.00 – powrót do domu (ok. 18.45)