Podziękowania

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Podziękowania

Podziękowania dobroczyńcom
Organizatorzy spotkania młodzieży Magis 2016 w Supraślu (jezuici wraz z członkami Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego z Białegostoku)…