Magis 2016

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Magis 2016

MAGIS 2016 Poland
Idea poprowadzenia MAGIS 2016 przez WŻCH w Białymstoku zrodziła się w umyśle p. Joli Żero-Grochowskiej, koordynatora białostockiej Wspólnoty….