Kazanie na Uroczystość NMP Królowej – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 31 maja 2016 r.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Kazanie na Uroczystość NMP Królowej – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 31 maja 2016 r.

//www.youtube.com/watch?v=yz5KJnL1DYc

LEKCJA:
Czytanie z Księgi Syracydesa.
Syr 24,5; 7; 9-11; 30-31

Jam wyszła z ust Najwyższego, pierworodna między wszystkim stworzeniem. Ja mieszkałam na wysokości, a stolica moja na słupie obłoku. Stałam na całej ziemi i między wszelkim ludem, i w każdym narodzie miałam pierwszeństwo, a wszystkich wysokich i niskich serca mocą podeptałam. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzony, a którzy przeze mnie działają, nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, będą mieć żywot wieczny.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Łukasza.
Łk 1,26-33

Onego czasu: Posłany jest Anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy do Niej Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami».
A Ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł Jej Anioł: «Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Ten będzie wielkim i Synem Najwyższego nazwany będzie. I da Mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca Jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca».