Kazanie na V Niedzielę po Wielkanocy – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 1 maja 2016 r.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Kazanie na V Niedzielę po Wielkanocy – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 1 maja 2016 r.

//www.youtube.com/watch?v=hEsyO-fqUCw

LEKCJA:
Czytanie z Listu do Kolosan.
Kol 3,14-15, 17, 23-24

Bracia: Miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości. A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech z radością zamieszka w sercach waszych i bądźcie wdzięczni. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Cokolwiek Czynicie, z serca czyńcie jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Mateusza.
Mt 13,54-58

Onego czasu: Jezus przyszedłszy do ojczyzny swojej nauczał ich w synagogach, tak że zdumiewali się i mówili: «Skądże Mu ta mądrość i moc? Czyż nie jest to syn cieśli i czyż Matki Jego nie zwą Maryja, a braci Jego – Jakubem i Józefem, Szymonem i Judą? A siostry Jego, czyż nie wszystkie znajdują się wśród nas? Skądże Mu tedy to wszystko?» I gorszyli się z Niego. A Jezus rzekł im: «Prorok bez czci jest tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim». I nie uczynił tam cudów wielu dla niedowiarstwa ich.