Kazanie na Niedzielę po Wniebowstąpieniu – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 8 maja 2016 r.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Kazanie na Niedzielę po Wniebowstąpieniu – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 8 maja 2016 r.

//www.youtube.com/watch?v=J21B_PUUOoc

LEKCJA:
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Hbr 5,1-6

Bracia: Każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. Aby też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać winien ofiary za grzechy. A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba że jest powołany przez Boga, jak Aaron. Toteż i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby się stać najwyższym kapłanem, ale (wywyższył Go) Ten, który do Niego powiedział: Tyś Synem moim, jam dziś zrodził Ciebie. Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Jana.
J 10,11-16

Onego czasu: Rzekł Jezus do faryzeuszy: «Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają; jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz».