ŚDM 2016

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – ŚDM 2016

Postępowanie w nagłym przypadku…

In case of emergency…

En cas d’ergence…

En caso de urgencia…

Informationen zzum Vorgehen in Notfall…

Em caso de emergencia ligue…

Rosyjski…

Ukraiński…

Procedura in caso di emergenza…