Słowo, które uzdrawia

Informacja pobrana z chcejezusa – Słowo, które uzdrawia

„Słowo, które uzdrawia”
ks. Krzysztof Kralka SAC
Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2014

Kolejna pozycja ks. Krzysztofa Kralki, moderatora generalnego Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, ewangelizatora i rekolekcjonisty, łączy dwie istotne w życiu współczesnego Kościoła kwestie: msze z posługą modlitwy o uzdrowienie i Boga, który dla naszego życia ma doskonały plan. Jak napisał w przedmowie ks. Piotr Spyra: „Tym samym modlitwy o uzdrowienie osadza w całości przepowiadania Dobrej Nowiny, dzięki czemu pragnie uniknąć wszelkiego rodzaju nadużyć i wypaczeń związanych z tym tematem. Uzdrowienia i cuda bowiem nie są w dziele ewangelizacji jakimś zbędnym dodatkiem. Dzięki nim moc głoszonego słowa staje się dostrzegalna.”
Ks. Krzysztof we wstępie zaznacza, że jest to zapis jego doświadczenia związanego z posługą głoszenia słowa. Ukazuje, istotę uzdrowienia, która nie polega tylko na zniknięciu fizycznych dolegliwości, lecz prowadzi do uzyskania pełni życia we wszystkich jego sferach.
Kto powinien to przeczytać? Każdy, bez względu na to w jakim momencie życia się znajduje i jak wygląda jego relacja z Bogiem. Można przeczytać tę książkę z pozycji człowieka zaciekawionego, chcącego z pierwszej ręki zasięgnąć informacji, poznać pewne smaczki i szczególiki. Nie zajmie to zbyt wiele czasu, bo język jest prosty, przystępny, sprawia, że łatwo przyswajamy podawane treści. Można też potraktować tę lekturę jako stopień na drodze duchowego wzrostu i dotrzeć w jej trakcie do serca Boga. Autor stworzył ku temu idealne warunki. Każdy rozdział rozpoczyna spotkanie ze Słowem w konkretnych, adekwatnych fragmentach Pisma Świętego. W dalszej jego części mamy powiązaną „konferencję” i świadectwo osoby, która doświadczyła działania Boga, uzdrowienia, nawrócenia, przemiany życia. Na zakończenie czytelnik zostaje zaproszony do krótkiej modlitwy, kroku wiary, decyzji, by poznane treści wcielić w życie. Takie potraktowanie tej pozycji będzie w 100% realizacją jej tytułu.
Jak poprowadzi nas ks. Krzysztof? Oto kilka bardzo wymownych tytułów rozdziałów: „Prawdziwy obraz Boga”; „Miłość wymagająca”; „Serce poddane Bogu”; „Boży scenariusz”; „Nawrócenie drogą uzdrowienia”; „W imieniu Jezus jest nasze zdrowie”; „Słuchać Słowa, by żyć”. Doświadczenie autora, jego dar, którym się tak ofiarnie posługuje, sprawiają, że przez lekturę tej książki, jeżeli czytelnik tylko na to pozwoli, Bóg dotknie jego serca, uzdrowi umysł, ducha, relacje, ciało… Trzeba tylko zgodzić się na Jego plan…
A.Z.

slowo-ktore-uzdrawia