Potrzebni wolontariusze

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Potrzebni wolontariusze

Drodzy odpowiedzialni za Ruch Światło-Życie.

Cieszymy się z bliskiego już terminu pierwszego turnusu OŻK 2016 oraz ŚDM. Mam świadomość trwania intensywnego czasu kompletowania zespołów diakonii w diecezjach na tegoroczne rekolekcje i osób do pełnienia różnych posług w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Obejmuję wszystkich życzliwą pamięcią i modlitwą przez wstawiennictwo ks. F. Blachnickiego.

 

Jednocześnie chcę podzielić się troskami Centrum Ruchu: wciąż nie mamy kapłanów moderatorów do poprowadzenia I i II st. ONŻ dla studentów i dorosłych w terminie: 5-21 VIII oraz moderatora do poprowadzenia I lub II stopnia (do uzgodnienia) ONŻ dla studentów i dorosłych w terminie: 3-19 IX. Ciągle poszukujemy też wolontariuszy do pełnienia dyżurów w Centrum powołaniowym w czasie ŚDM w Krakowie w terminie (26-29 VIII), najlepiej ze znajomością języków obcych, np. angielskiego – szczegóły do uzgodnienia. W powyższych sprawach proszę o informacje na adres: sekretariat@oaza.pl.

ks. Marek Sędek