Intencje modlitewne

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Intencje modlitewne

modlitwaDZIĘKUJEMY CI PANIE BOŻE:

– za miniony rok pracy formacyjnej;

– za posługę Diakonii Modlitwy i wszystkie dobra i łaski jakie płynęły z jej posługi;

– za wszystkie łaski, dobra, doświadczenia, pracę i powierzone nam obowiązki,

– za naszą rodzinę i dzieci, które dają nam dużo radości, dodaj nam łaski abyśmy również byli dla nich źródłem radości;

– za Wspólnotę Domowego Kościoła, za wszystkich odpowiedzialnych, a w szczególności za parę odpowiedzialną za Diakonię Modlitwy i Parę Diecezjalną;

– za wszystkich księży posługujących w kręgach, a w szczególności ks. Roberta, aby nie zabrakło im czasu i chęci służenia nam;

– za wszystkich wolontariuszy, których posłałeś, aby z miłością służyli w czasie wakacyjnych rekolekcji i wypoczynku;

– za wszystkich, dzięki którym wzrastamy w miłości do Ciebie Boże;

– za wybór nowej pary animatorskiej w naszym kręgu, prosimy również błogosław jej w tej posłudze;

– za Twoje prowadzenie i opiekę w naszym życiu;

– za wszelkie łaski Boże, które otrzymaliśmy, które otrzymujemy, i które będziemy otrzymywać;

– za wszystkie osoby, które modliły się i modlą się za nas i nasze dzieciątko;

– za okazywaną nam pomoc;

– za naszego kierownika duchowego i kapłanów z naszej parafii;

– za to, że mówisz do nas poprzez Twoje Słowo, dajesz nam światło w różnych sytuacjach, troszczysz się, napominasz nas i walczysz o dobrą relację z Tobą

 

 

 

 

 

PROSIMY CIĘ PANIE BOŻE:

– o zdrowie dla Eli i wytrwałość w walce z chorobą

– o zdanie egzaminów i pomyślne zakończenie studiów przez Łukasza

– o światło w rozeznaniu powołania przez Mateusza

– Błogosław Elizie i Adamowi oraz Monice i Danielowi, którzy obchodzą swoje rocznice ślubów, obdarzaj ich Wszelkimi Łaskami, odnawiaj w nich nieustannie przysięgę małżeńską, ożywiaj i pobudzaj do jeszcze doskonalszej miłości;

– o szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy i zdrowie dla maleńkiej Łucji;

– O dar życia wiecznego dla Walentego i Pawła;

– o szczęśliwą operację dla Ani;

– o dar uzdrowienia dla Roberta;

– O łaskę przebaczenia w mojej rodzinie;

– Uzdalniaj niezdolnych i wspieraj nas oraz obdarzaj potrzebnymi łaskami w powierzonej nam  posłudze;

– O łaskę słuchania Słowa Bożego i życia nim, na co dzień;

– O łaskę miłości i umiejętności w porozumieniu z innymi ludźmi, a zwłaszcza mądrość w kierowaniu naszymi dziećmi;

– O łaski potrzebne do wypełniania zobowiązań DK oraz dar jedności i miłości dla wszystkich członków naszego kręgu;

– O zdrowie dla chorych, a w szczególności Michałka, Tomka, Natalii, Ewy, Janusza, Aliny, Ani, Norberta, Maćka oraz wszystkich chorych i cierpiących, którzy proszą nas o modlitwę;

– O nawrócenie i wyzwolenie z nałogów Anny, Dariusza, Zdzisława, Edyty i Pawła;

– O zdrowie i Twoje Boże Błogosławieństwo dla wszystkich rodzin z naszego kręgu, a w szczególności rodziny Gosi i Roberta i zdrowia ich synka Michałka;

– o łaskę podjęcia właściwej, zgodnej z Twoją Wolą decyzji przez Monikę i Daniela,

– O miłość i zgodę w naszych rodzinach;

– O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Alicji i Mateusza;

– Powierzamy Ci wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę w szczególności za Asię i rodzinę Pawła;

– O umiejętność zgodnego z Twoją wolą organizowania czasu wolnego;

– O łaskę radości i pokoju serca,

– O umiejętność porozumienia z teściami;

– O błogosławiony czas wakacyjny dla wszystkich, a w szczególności dla naszych dzieci;

– Oddaję ci Panie wszystkie relacje w mojej pracy i proszę o zgodę i szacunek;

– O wszelkie potrzebne łaski Boże wszystkim osobom, które modliły się i modlą się za nas

i nasze dzieciątko oraz tym, którzy okazują nam swoją pomoc;

– O Twoje prowadzenie Panie i światło lekarzom opiekującym się mną i chorymi z naszego kręgu;

– O wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże naszemu księdzu moderatorowi oraz wszystkim kapłanom z naszej parafii;

– O łaskę uzdrowienia potrzebującym z naszego kręgu, szczególnie Ewie, Tomkowi oraz Michałkowi;

– O Twoje prowadzenie Panie parze animatorskiej naszego kręgu;

– O dar zdrowia naszemu kierownikowi duchowemu;

– O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla naszej rodziny;

– Naucz nas całkowitego zaufania Tobie oraz odnajdywania i wypełniania Twojej woli

w naszym życiu;

– O zmianę pracy mojemu mężowi, aby była w Białymstoku, a on mógł być więcej z rodziną;

– O przemianę naszą i naszej relacji z Tobą PANIE;

– Aby nasze dzieciątko urodziło się zdrowe i we właściwym terminie;

– O szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy, Ani i Moniki;

– O wszelkie łaski i błogosławieństwo w intencjach polecanych naszej modlitwie;

– O Twoje prowadzenie, siłę i moc błogosławieństw dla Ani i Rafała, ich dzieciątka oraz Beacie i Konradowi i ich dzieciom- szczególnie Mikołajkowi o uzdrowienie;

– O błogosławiony czas wypoczynku naszym dzieciom i wszystkim wyjeżdżającym na wakacje;

– za Marcina ,o żywą wiarę dla niego

– o dar macierzyństwa dla  Pauliny i Karola,  Marty i Tomasza

– o życie wieczne  zmarłym rodzicom

– o miłość  dla  Kacpra, Uli, Pauliny, Karola, Kazimierza i nas samych

– o otwarcie na Ducha św. przy realizacji  projektu  „Dobre Małżeństwo”

– o rychłą beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego

– o odkrycie Bożej miłości  dla Krzysztofa i   Tomasza

– za księży Rafała Arciszewskiego , Adama Kozikowskiego, ks. Marka, ks. Mateusza by z wytrwałą wiarą i mocą Ducha św.  wypełniali wolę Bożą

-o rozeznanie drogi dla nas

– o pokój na Ukrainie

– o powrót do zdrowia dla Irka,

– o uzdrowienie Justyny, Stanisławy, Beaty, Łukasza, Luizy

– za ŚDM

– o cierpliwość i pokój ducha Bartkowi

– o pokój i miłość w rodzinie Kabacińskich

– o cud uzdrowienia dla Agaty z choroby nowotworowej nieoperacyjnej

-o nawrócenie dla Marcina, Bogdana, Krystina

– o szybkie rozwiązanie problemu w rodzinie Marcina i Damiana

– o żywą wiarę dla Karola, Pawła

– o zdrowie dla Izabeli, Marty

 

 

 

PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE BOŻE:

– za naszą grzeszność i za lenistwo w wypełnieniu zobowiązań;

– za to, że często brak mi chęci w wypełnianiu Przykazania Miłości i świadome zaniedbania Ciebie i rodziny;

– za wszystkie kłótnie i konflikty oraz brak chęci w dążeniu do pojednania;

– za zbyt małe zaufanie Tobie, w szczególności w trudnych sytuacjach.