FUNKCJE LITURGICZNE NA PPR 2016

Informacja pobrana z rozanostocka.pl – FUNKCJE LITURGICZNE NA PPR 2016

MSZA W KATEDRZE- 24.06.2016r. (piątek) godz. 11:30

celebrans: Bp Henryk Ciereszko

homilia: Ks. Adam Wtulich – Kustosz z Różanegostoku

Czytanie I – Katedra

Ps – par. Ducha Świętego

Czytanie II – par. św. Jadwigi

Alleluja – Winnica

Modlitwa Wiernych – par. św. Rocha

Służba Liturgiczna – par. Kazimierza

Schola – Winnica

 


 

MSZA W MAJEWIE 25.06.2016r. (sobota) godz. 20:00

celebrans: Ks. Neoprezbiter

homilia: Ks. Neoprezbiter

Czytanie I – par. św. Antoniego w Sokółce

Ps – par. Wniebowzięcia NMP w Sokółce

Alleluja –  Śpiewaki Odnowy

Modlitwa Wiernych – par. z Dąbrowy Białostockiej

Służba Liturgiczna – par. św. Antoniego z Sokółki

Schola – Śpiewaki Odnowy

Taca – klerycy

 


 

MSZA W RÓŻANYMSTOKU   26.06.2016r. (niedziela) godz. 17:00

celebrans: Abp Edward Ozorowski

homilia: Ks. Inspektor Salezjanów

Czytanie I – par. bł. Bolesławy Lament

Ps – Adonai

Czytanie II – par. Zwiastowania NMP

Alleluja –  Adonai

Modlitwa Wiernych – par. z Moniek

Służba Liturgiczna – klerycy

Schola – Adonai

Taca – klerycy