Rodzinny Dom Dziecka z nową salą komputerową

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Rodzinny Dom Dziecka z nową salą komputerową

„Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot” z Poznania ufundowało pracownię komputerową dla Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez naszą Caritas. Otrzymaliśmy 20 tysięcy zł na sieć komputerową oraz pełne wyposażenie sali: cztery komputery, drukarkę sieciową, biurka i krzesła.

„Bardzo się cieszę. To dla nas duża sprawa. Sami nie bylibyśmy w stanie takiego dzieła zrealizować. Jesteśmy bardzo wdzięczni, a dzieci są zachwycone. Sprzęt przyda nam się zarówno do zabawy, jak też działań edukacyjnych, jako pomoc w lekcjach” – mówi Jacek Czerkacz, kierownik Domu.

Oficjalne przekazanie daru odbyło się 8 czerwca 2016. Było przecięcie wstęgi, poświęcenie sali przez ks. Adama Kozikowskiego oraz poczęstunek. Dzieci otrzymały również plecaki i torby ufundowane przez Instytut Energetyki – Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Białymstoku, słodycze podarowane przez inż. Krzysztofa Kobylińskiego oraz książki od pani Barbary Dickert.

Za wszystkie dary z serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać!