Zuzanna

Informacja pobrana z chcejezusa – Zuzanna

Starotestamentalna postać Zuzanny pojawia się pod koniec księgi proroka Daniela. Była żoną bardzo bogatego i szanowanego człowieka w Babilonie – Joakima. Jak mówi Pismo Święte była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z Prawem Mojżesza. (Dn 13,2b-3). Historia tej młodej dziewczyny jest dość znana – ponieważ była piękna spodobała się dwóm starcom, którzy byli sędziami. Podstępem przyłapali ją podczas kąpieli i zażądali od niej cudzołóstwa. Sprzeciw Zuzanny wzbudził gniew sędziów, oskarżyli ją o zdradę męża, wydano na nią wyrok śmierci, a tuż przed egzekucją prorok Daniel, kierowany Duchem Pańskim, dowiódł niewinności dziewczyny.

Była zaś Zuzanna delikatna i bardzo piękna. Ponieważ była zasłonięta, przeniewiercy kazali jej zdjąć zasłonę, by nasycić się jej pięknością. (Dn 13, 31-32) Była piękna, więc dlaczego była zasłonięta? Publicznie występowała z zasłoniętą twarzą, bo tego wymagała od niej ówczesna kultura, ale to wcale nie umniejszało jej piękna. Zuzanna pielęgnowała swoją urodę, brała kąpiele, używała wonnych olejków, przechadzała się po ogrodzie. Gdy była w towarzystwie dziewcząt, męża, przebywała w samotności czy na modlitwie nie ukrywała swojej urody, może nawet ją eksponowała. W Zuzannie zachwyca jej pokora i świadomość własnego wyglądu, ale przede wszystkim jej prawdziwego piękna, którym w pełni obdarowywała jedynie wybrane osoby.

Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana (Dn 13, 23). Podczas procesu Zuzanna nic nie mówi, nie broni się, nie próbuje tłumaczyć, nie krzyczy, a jedynie się modli. Jej mąż również nic nie mówi, nie wnosi sprzeciwu, dzieci oskarżonej jedynie płaczą. Postawa tej młodej dziewczyny jest przecież tak nie życiowa, tak nie współczesna, a jednak… Przekaz jest bardzo wyraźny: POZWÓL SOBIE POMÓC, nie musisz sobie sama ze wszystkim radzić, przyjmij to, że nie potrafisz wszystkiego, PRZYJMIJ ZBAWIENIE. W przypadku Zuzanny była to interwencja proroka Daniela, który zawołał <Jestem czysty od jej krwi!>, współcześnie owo przyjęcie pomocy może mieć wielorakie znaczenie; czy to przyjęcie pomocy od taty, chłopaka, męża, kapłana, a na początku przyjęcie zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Widzi bogaty plon swojej pracy, jej lampa wśród nocy nie gaśnie.
Prz 31, 18


Zuzanna Znajda