Intencje modlitewne czerwiec 2016

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Intencje modlitewne czerwiec 2016

modlitwaDZIĘKUJEMY CI PANIE BOŻE:

– za wszystkie łaski, dobra, doświadczenia, pracę i powierzone nam obowiązki,

– za naszą rodzinę i dzieci, które dają nam dużo radości, dodaj nam łaski abyśmy również byli dla nich źródłem radości;

– za Wspólnotę Domowego Kościoła, za wszystkich odpowiedzialnych, a w szczególności za parę odpowiedzialną za Diakonię Modlitwy i Parę Diecezjalną.

– za wszystkich księży posługujących w kręgach, aby nie zabrakło im czasu i chęci służenia nam;

– za wszystkich wolontariuszy, których posłałeś, aby służyli z miłością biednymi, chorym i potrzebującym;

– za wszystkich, dzięki którym wzrastamy w miłości do Ciebie Boże;

– za to że zawsze na nas czekasz w sakramencie pokuty;

– za Twoje prowadzenie i opiekę w naszym życiu;

– za wszelkie łaski Boże, które otrzymaliśmy, które otrzymujemy, i które będziemy otrzymywać;

– za wszystkie osoby, które modliły się i modlą się za nas i nasze dzieciątko;

– za okazywaną nam pomoc;

– za naszego kierownika duchowego i kapłanów z naszej parafii;

– za to, że mówisz do nas poprzez Twoje Słowo, dajesz nam światło w różnych sytuacjach, troszczysz się, napominasz nas i walczysz o dobrą relację z Tobą

-za zdrowie Beaty

– za życie i za wiarę

 

 

PROSIMY CIĘ PANIE BOŻE:

 

– o zgodny z Twoją wolą wybór nowej pary animatorskiej w naszym kręgu,

– O dar życia wiecznego dla Walentego;

– O łaskę przebaczenia w mojej rodzinie;

– Uzdalniaj niezdolnych i wspieraj nas oraz obdarzaj potrzebnymi łaskami w powierzonej nam  posłudze;

– O łaskę słuchania Słowa Bożego i życia nim, na co dzień;

– O łaskę miłości i umiejętności w porozumieniu z innymi ludźmi, a zwłaszcza mądrość w kierowaniu naszymi dziećmi;

– O łaski potrzebne do wypełniania zobowiązań DK oraz dar jedności i miłości dla wszystkich członków naszego kręgu;

– O zdrowie dla chorych, a w szczególności Michałka, Pawła, Tomka, Natalii, Ewy, Janusza, Aliny, Ani, Norberta, Maćka oraz wszystkich chorych i cierpiących, którzy proszą nas o modlitwę;

– O nawrócenie i wyzwolenie z nałogów Anny, Dariusza, Zdzisława i Edyty,

– O zdrowie i Twoje Boże Błogosławieństwo dla wszystkich rodzin z naszego kręgu, a w szczególności rodziny Gosi i Roberta i zdrowia ich synka Michałka;

– O łaskę podjęcia właściwej, zgodnej z Twoją Wolą decyzji przez Monikę i Daniela,

– O miłość i zgodę w naszych rodzinach;

– O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Alicji i Mateusza;

– Powierzamy Ci wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę w szczególności za Asię i Pawła;

– O umiejętność zgodnego z Twoją wolą organizowania czasu wolnego;

– O łaskę radości i pokoju serca,

– O umiejętność porozumienia z teściami;

– O błogosławiony czas wakacyjny dla wszystkich, a w szczególności dla naszych dzieci;

– Oddaję ci Panie wszystkie relacje w mojej pracy i proszę o zgodę i szacunek;

– O wszelkie potrzebne łaski Boże wszystkim osobom, które modliły się i modlą się za nas
i nasze dzieciątko oraz tym, którzy okazują nam swoją pomoc;

– O Twoje prowadzenie Panie i światło lekarzom opiekującym się mną i chorymi z naszego kręgu;

– O wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże naszemu księdzu moderatorowi;

– O łaskę uzdrowienia potrzebującym z naszego kręgu, szczególnie Ewie, Tomkowi oraz Michałkowi;

– O Twoje prowadzenie Panie parze animatorskiej naszego kręgu;

– O dar zdrowia naszemu kierownikowi duchowemu;

– O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla naszej rodziny;

– Naucz nas całkowitego zaufania Tobie oraz odnajdywania i wypełniania Twojej woli
w naszym życiu;

– O zmianę pracy mojemu mężowi, aby była w Białymstoku, a on mógł być więcej z rodziną;

– O przemianę naszą i naszej relacji z Tobą PANIE;
– Aby nasze dzieciątko urodziło się zdrowe i we właściwym terminie;

– O szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy, Ani i Moniki;
– O wszelkie łaski i błogosławieństwo w intencjach polecanych naszej modlitwie;

– O Twoje prowadzenie, siłę i moc błogosławieństw dla Ani i Rafała, ich dzieciątka oraz Beacie i Konradowi i ich dzieciom- szczególnie Mikołajkowi o uzdrowienie

– o powrót na łono kościoła Marcinowi i o żywą wiarę dla niego

– o dar macierzyństwa dla  Pauliny i Karola,  Marty i Tomasza

– o życie wieczne  zmarłym rodzicom

– o żywą wiarę  dla  Kacpra, Uli, Pauliny, Karola, Kazimierza i nas samych

– o otwarcie na Ducha św. przy realizacji  projektu  „Dobre Małżeństwo”

– o rychłą beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego

– o doświadczenie Twojej miłości  dla Krzysztofa i  ks. Tomasza

– za księży Rafała Arciszewskiego , Adama Kozikowskiego, ks. Marka, by byli przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań

– o ożywienie wspólnoty poprzez wolontariat  przy remoncie domu rekolekcyjnego w Czarnej

– o siły i mądrość w posłudze diakonii modlitwy dla Karoliny, Elizy i Adama

– o rozeznanie drogi dla nas

– o pokój na Ukrainie

– o powrót do zdrowia dla Irka, Agnieszki

– o uzdrowienie Justyny, Stanisławy, Beaty,

– za ŚDM

– o szczęśliwą śmierć dla  Uli

– o cierpliwość i pokój ducha Bartkowi

– o pokój i miłość w rodzinie Kabacińskich

– o rozeznanie duchowe w życiu rodzinnym, kręgu i parafialnym

– o zaufanie Bogu

– o pojednanie w rodzinie i o zdrowie

– za zmarłych z rodzin Justyny, Grzegorza

– o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki

– o otwarcie się na nowe dzieci

– o uzdrowienie chorych w naszych rodzinach

– o nawrócenie w naszych rodzinach

– o wypełnienie woli Bożej w naszym życiu i o gorliwość

– o pocieszenie dla cierpiących

– za kapłanów posługujących w DK

– za spowiedników

-o zdrowie Agaty u której po 5 latach powrócił rak w innym miejscu.

 

PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE BOŻE:

 

– za naszą grzeszność i za lenistwo w wypełnieniu zobowiązań;

– za to, że często brak mi chęci w wypełnianiu Przykazania Miłości i świadome zaniedbania Ciebie i rodziny;

– za wszystkie kłótnie i konflikty oraz brak chęci w dążeniu do pojednania;

– za zbyt małe zaufanie Tobie, w szczególności w trudnych sytuacjach.