Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu „Matka Boża w Ikonie”

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu „Matka Boża w Ikonie”

W sobotę 14 maja 2016 w Muzeum Ikon w Supraślu odbyło się podsumowanie i  uroczyste wręczenie nagród X edycji Ekumenicznego Konkursu „Matka Boża w Ikonie”, organizowanego przez Klub  Inteligencji  Katolickiej w Białymstoku wraz z Muzeum Ikon w Supraślu – Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Honorowego Patronatu udzielili: J.E. Ks. Abp. Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki oraz J.E. Jakub – Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdańskiego. Hasłem konkursu była „Bogarodzica”.

W tym roku na konkurs wpłynęło 306 prac z 47 szkół naszego województwa, w tym z 23 gimnazjów i 24 szkół podstawowych, oraz 3 prace osób dorosłych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim, którzy poza konkursem zachcieli włączyć się w naszą inicjatywę. Prace były wykonane różną techniką przy użyciu różnych materiałów.

Komisja Konkursowa oceniła je  w dwóch grupach wiekowych: szkół  gimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych, oraz w grupie pracowni plastycznych. W każdej z kategorii przyznano I nagrodę, oraz nagrody równorzędne i wyróżnienia: – w grupie gimnazjów  5 nagród i 19 wyróżnień, natomiast  w grupie szkół podstawowych  7 nagród i 20 wyróżnień, a grupie pracowni plastycznych 2 nagrody

Oto laureaci I nagrody i nagród w kategorii gimnazjów wraz z nazwiskami nauczycieli:

Sylwia A. Gontar Gimn

– I nagroda – Sylwia A. Gontar  z PG Nr 18 w Białymstoku (Dorota Artysiewicz)

– nagrody – Julia Daniluk  PG 18 w Białymstoku, Julita Gajewska z Bakałarzewa, Aleksandra Zyskowska z Moniek, Edyta Wypychowska z Nurca Stacji i Magdalena Cwalińska z Łap.

Laureaci w kategorii szkół podstawowych (klasy IV-VI) wraz z nauczycielami:

– I nagroda  –  Zuzanna Matysewicz z SP 49 w Białymstoku (Agnieszka Jezierska)

– nagrody: Jesika Tokarska, Monika Wojciechowicz, Oliwia Zalewska i Patryk Romanowicz (SP49), Barbara Zieniewicz (SP37 w Białymstoku), Julia Kędzierska z Łabętnika, i Zuzanna Grądzka z Kruszewa.

Laureaci w kategorii pracowni plastycznych:

Natalia Kononiuk Gimn

– I nagroda – Natalia Kononiuk Gimnazjum/Mini-Klub Białystok (Małgorzata Iwańczuk)

– nagrody: Anna Jamiołkowska (SP) i Martyna Lulko (Gimn) Dom Kultury Łapy

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. W tym roku nagrodami był: sprzęt elektroniczny: tablety 7”i  słuchawki a jako wyróżnienia książki i akcesoria plastyczne.

Laureaci nagród i wyróżnień otrzymali dyplomy a nauczyciele podziękowania.

Po zakończeniu uroczystości  wszyscy uczestnicy uroczystości mogli zwiedzić stałą ekspozycję Muzeum w ramach Nocy Muzeów. Nagrodzone i wyróżnione prace były w tym czasie i przez najbliższy tydzień eksponowane w Muzeum Ikon dla zwiedzających (w sali warsztatowej). Poinformujemy zainteresowanych mailem jeśli uda nam się zorganizować wystawę pokonkursową nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy nasz konkurs poparli i przygotowali swoich uczniów do udziału, a w szczególności Paniom z których to szkół wpłynęło najwięcej prac.

Wiolettcie Królewicz ze Szkoły Podstawowej w Łabętniku (gm. Bargłów Kośc.) (22 prac)

Grażynie Nadrowskiej ze Szkoły Podstawowej w Miastkowie (17 prac)

Ewie Daszuta z Gimnazjum w Czarnej Białostockiej (17 prac)

Aldonie Karwowskiej z Gimnazjum w Mońkach (16 prac)

KIK serdecznie dziękuje wszystkim, którzy  przyczynili się do organizacji Konkursu a w szczególności: Ks. Abp. Edwardowi Ozorowskiemu i Ks. Abp. Jakubowi za przyjęcie Honorowego Patronatu nad konkursem oraz za nagrody książkowe. Urząd Marszałkowski w  Białymstoku dofinansował nagrody kwotą 1000,- w ramach projektów z dziedziny Edukacji i Kultury. Bardzo dziękujemy również  Kuratorium Oświaty w Białymstoku za pomoc w organizacji Konkursu oraz nagrody książkowe. Ponadto nagrody ufundowali: Urząd  Marszałkowski Województwa Podlaskiego,  Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu  Marszałkowskiego, Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku.. Specjalne podziękowania kierujemy do Muzeum Ikon w Supraślu – Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – współorganizatora Konkursu i fundatora nagród. Wszystkim dziękujemy za docenienie wagi i znaczenia Konkursu oraz dużego zaangażowania uczestników.

Zarząd KIK w  Białymstoku