Pielgrzymka – Różanystok

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Pielgrzymka – Różanystok

Pielgrzymka – Różanystok
15 maja 2016 w dniu Zesłania Ducha Świętego Matka Boża Różanostocka zaprosiła do Siebie grupę „św.Ignacego”