Intencje modlitewne maj 2016

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Intencje modlitewne maj 2016

modlitwa

DZIĘKUJEMY CI PANIE BOŻE:

– za 37 lat życia i proszę o dalsze błogosławieństwo i opiekę.

-za naszą rodzinę, za dzieci, pracę, wspólnotę i wszystkich ludzi, których stawiasz na naszej drodze.

– za to że zawsze na nas czekasz w sakramencie pokuty;

– za naszą rodzinę i nasze dzieci,
– za Wspólnotę Domowego Kościoła, za wszystkich odpowiedzialnych, a w szczególności za parę odpowiedzialną w naszym kręgu, za Diakonię Modlitwy i Parę Diecezjalną.

– za wszystkich, dzięki którym wzrastamy w miłości do Ciebie Boże;

– za Twoje prowadzenie i opiekę w naszym życiu;

– za wszelkie łaski Boże, które otrzymaliśmy, które otrzymujemy, i które będziemy otrzymywać;

– za wszystkie osoby, które modliły się i modlą się za nas i nasze dzieciątko;

– za okazywaną nam pomoc;

– za naszego kierownika duchowego i kapłanów z naszej parafii;

– za to, że mówisz do nas poprzez Twoje Słowo, dajesz nam światło w różnych sytuacjach, troszczysz się, napominasz nas i walczysz o dobrą relację z Tobą

-za wszystkich ludzi, ktorych stawiasz na naszej drodze

-za słowa otuchy

-za wizytę brata

-za sakrament chrztu Jakuba

-za ukończenie remontu łazienie i za wszystkie osoby które wspierały nas w tym czasie i za wsparcie finansowe.

PROSIMY CIĘ PANIE BOŻE:

-O zdrowie w rodzinie Manachesów i rozwagę w wychowaniu dzieci.

-O zdrowie i dobre relacje z rodzeństwem.

-O Boże prowadzenie naszego małżeństwa i i zdrowie dla naszych dzieci.

-O miłość, zgodę i trzeźwość dla Piotra i Pawła.

-O dobrą żonę dla Piotra.

-O zdrowie dla mojej mamy.

-O wyjazd na rekolekcje rodzin z naszego kręgu.

-O pomyślność w pracy.

–  o wypełnienie Twojej woli w życiu  Pauliny i Karola,  Marty i Tomasza

– o życie wieczne  zmarłym rodzicom

– o otwarcie oczu na znaki Twojej obecności w życiu Kacpra, Uli, Pauliny, Karola, Kazimierza i nas samych

– o natchnienia dla ewangelizatorów przy realizacji   projektu  „Dobre Małżeństwo”

– o cud potrzebny do beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego

– o doświadczenie Twojej miłości  dla Krzysztofa i  ks. Tomasza

– o zrozumienie cierpienia bliskich osobom, które opiekują się chorymi

– za księży Rafała Arciszewskiego , Adama Kozikowskiego, ks. Marka, byś obdarzył ich swoją mocą i niepojętą miłością

– o pomyślne zakończenie prac przy remoncie domu rekolekcyjnego w Czarnej

– o odwagę w realizacji natchnień  w posłudze diakonii modlitwy dla Karoliny, Elizy i Adama

– o rozeznanie drogi dla naszego kręgu

– o pokój na Ukrainie

– o przemianę serc  ludziom, którzy prześladuję chrześcijan

– o powrót do zdrowia dla Irka

– o uzdrowienie Justyny, Stanisławy, Beaty, Agnieszki

– za ŚDM

– o zaangażownie parafian przy budowie kościoła  parafii JPII

– o zdrowie dla Asi i Beaty

– o szczęśliwą śmierć dla Seweryny i Uli

– o cierpliwość i pokój ducha Bartkowi

– o jedność i zrozumienie w małżeństwach

– za DK, by był drogą wzrostu

– O łaskę słuchania Słowa Bożego i życia nim, na co dzień;

– O łaskę miłości i umiejętności w porozumieniu z innymi ludźmi, a zwłaszcza mądrość w kierowaniu naszymi dziećmi;

– O miłość i zgodę w naszych rodzinach;

– O wszelkie potrzebne łaski Boże wszystkim osobom, które modliły się i modlą się za nas
i nasze dzieciątko oraz tym, którzy okazują nam swoją pomoc;

– O Twoje prowadzenie Panie i światło lekarzom opiekującym się mną i chorymi z naszego kręgu;

– O wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże naszemu księdzu moderatorowi;

– O łaskę uzdrowienia potrzebującym z naszego kręgu, szczególnie Ewie, Tomkowi oraz Michałkowi

– O Twoje prowadzenie Panie parze animatorskiej naszego kręgu;

– O dar zdrowia naszemu kierownikowi duchowemu;

– O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla naszej rodziny;

– Naucz nas całkowitego zaufania Tobie oraz odnajdywania i wypełniania Twojej woli
w naszym życiu;

– O zmianę pracy mojemu mężowi, aby była w Białymstoku, a on mógł być więcej z rodziną;

– O przemianę naszą i naszej relacji z Tobą PANIE;
– Aby nasze dzieciątko urodziło się zdrowe i we właściwym terminie;
– O wszelkie łaski i błogosławieństwo w intencjach polecanych naszej modlitwie;

– O Twoje prowadzenie, siłę i moc błogosławieństw dla Ani i Rafała, ich dzieciątka oraz Beacie i Konradowi i ich dzieciom- szczególnie Mikołajkowi o uzdrowienie

– o ocalenie małżeństwa Justyny i Sebastiana, o Boże prowadzenie dla nich

-o łaskę nawrócenia dla Adama-o siłę i wiarę oraz pokój serca dla Krzysztofa

-Polecamy Ci Panie nasze dzieci, rodziców oraz wszsytkie osoby z mojej pracy, o wzajemną miłość i życzliwość prosimy Cię Panie.

-Proszę o poprawę relacji między rodzicami a swoimi dziećmi, by Bóg Miłosierny napełnił ich swoją Wielką Miłością zdolną do przebaczania ,zapomnienia urazów.

-O zdrowie dla Krystyny i powród sił po operacji

-O dobrze przeżyte rekolekcje ORDRI st w Brańszczyku.

-O światło Ducha Świętego dla prowadzących i dar wspólnoty dla uczesników.

-O nawrócenie dla Krystiana , Bogdana, Marcina, Grażyny

-O silną wiarę dla naszych dzieci i całej rodziny.

-O zdrowie dla Marty i Dominika ,Izabeli, Agnieszki

-O umocnienie wiary dla Karola i Pawła.

-O świętość małżeństw.

-O siły i moc Ducha Świętego w posługach do jakich Pan nas posyła.

-Za narzeczonych którzy przygotowują się do małżeństwa ,aby umieli miłować sie miłością bezwarunkową.

-O potężna wiarę i czystość dla męższczyzn.

-O siły dla Joasi i jej rodziny. Zdrowie dla jej dzieci i miłość w małżeństwie.

-Za ks. Roberta aby Bóg otwierał jego serce na Domowy Kościół.

-Za ks. Mateusza o siły i mądrość Ducha Świętego w prowadzeniu diakonii modlitwy.

-o rozeznania drogi życia dla Moniki i Daniela. -o łaskę jedności w naszym kręgu. – o łaskę zdrowia dla Michałka, Ewy, Janusza, Ewy, Kasi i jej syna, Tomka, Pawła, Ani. – o dar miłości, pojednania i nawrócenia w mojej rodzinie.o łaskę szukania i rozeznania Woli Bożej w naszym życiu oraz o dar radości i wytrwałości. Powierzamy Ci Panie wszystkich odpowiedzialnych i powierzone im posługi – o zdrowie dla Heni,
– o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej Basi
– o to, aby chrześcijanie z terenów zagrożonych islamizmem mogli spokojnie i bez prześladowań wyznawać wiarę w Jedynego Boga
– o pokój na świecie
– o łaskę prawdy dla Polski
– za ojca Toma Salezjanina, aby został uwolniony z rąk muzułmanów
– za dusze w czyśćcu cierpiące, aby mogły dostąpić łaski nieba.

 

 

 

PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE BOŻE:

 

– za naszą grzeszność i lenistwo w wypełnieniu zobowiązań;

– za zbyt małe zaufanie Tobie, w szczególności w trudnych sytuacjach.

-za wszelkie zaniedbania