Obecność Maryi

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Obecność Maryi

Obecność Maryi
Duchowość naszej Wspólnoty jest skoncentrowana na Chrystusie, stąd rolę Maryi widzimy w relacji do jego Osoby: jest Ona wzorem…