Pielgrzymi

Informacja pobrana z dojlidyparafia.pl – Pielgrzymi

UWAGA WYJEŻDŻAJĄCY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH!!!

 

Prosimy o wpłatę do dnia 18.05.2016 r. II raty należności za Pielgrzymkę w kwocie: 1.000 zł. na konto: Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Białymstoku

15-565 Białystok ul. Stoczni Gdańskiej 69

Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Zaściankach

05 8060 0004 0841 1732 2000 0010 z dopiskiem: „Pielgrzymka do Włoch”