Naar

Informacja pobrana z chcejezusa – Naar

„Pan przemówił do mnie następującymi słowami: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Zanim przyszedłeś na świat, uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów.” A ja powiedziałem: Ach, Panie mój, Boże, nie umiem przemawiać, gdyż jestem młody. Powiedział do mnie Pan: „Nie mów: >>Jestem młody<<, bo pójdziesz, dokądkolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. Nie bój się nikogo, gdyż Ja jestem z tobą, żeby cię bronić- wyrocznia Pana.” Jr 1, 4-8”

Jesteśmy grupą ludzi z różnych wspólnot, działającą przy Chrześcijańskim Centrum Ewangelizacji (www.chcejezusa.pl). Nasza nazwa: „Naar”(hebr. Młodzieniec) jest ściśle powiązana z naszym powołaniem. Podobnie jak Jeremiasz, my także w swoim życiu uslyszeliśmy głos Boga, który zapewnił nas, że mimo swojego młodego wieku jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Odkryliśmy charyzmat młodego serca- serca, które jest gorliwe, gotowe do poświęceń i walki, ale które potrzebuje rozpalenia i doświadczenia Bożej miłości, aby nie ulec pokusom dzisiejszego świata. To właśnie robimy- głosimy Boga innym młodym ludziom, ewangelizujemy i formujemy. Prowadzimy spotkania w szkołach, rekolekcje, spotkania dla bierzmowanych, opracowujemy podręczniki formacyjne, projekty ewangelizacyjne i formacyjne, dając tym samym świadectwo tego, jak w naszym życiu działa Bóg.