Jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej

Główne obchody jubileuszowe 25. Caritas Archidiecezji Białostockiej odbyły się 18 kwietnia 2016 r. w białostockiej katedrze. Rozpoczęła je uroczysta Eucharystia, której przewodniczył biskup Henryk Ciereszko. Mszę św. koncelebrował ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska i kapłani związani z Caritas Archidiecezji Białostockiej. Obecni byli pracownicy, podopieczni oraz przyjaciele organizacji.

„Bądźcie miłosierni jak Ojciec – to wezwanie i wielkie zadanie, które przed nami staje, by świadczyć o Bożej miłości, o Bożym Miłosierdziu. Poprzez danie siebie, jako służbę, poprzez dzieła, które podejmujemy” – mówił biskup Ciereszko.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki, gdzie miała miejsce gala jubileuszowa. Ksiądz Adam Kozikowski przywitał zebranych gości i opowiedział o misji Caritas wypływającej z nauki Ewangelii. „Pięknie się składa, że nasz jubileusz wypada w Roku Miłosierdzia. Papież Franciszek wzywa do nowej, świeżej refleksji: <Miłosierni jak Ojciec>. Doświadczając miłości Boga, powinniśmy nieść ją tam, gdzie jej zabrakło, gdzie się zagubiła, gdzie człowiek nigdy jej nie doświadczył” – powiedział dyrektor Caritas.

„Jako ludzie wiary jesteśmy wsłuchani w słowa Jezusa Chrystusa, który pochylał się nad każdym, kto potrzebował pomocy, nad tymi, których nikt nie chciał znać. Nie było nikogo, wobec kogo przeszedłby obojętnie. Dziś ma nas. Caritas to piękne dzieło, wykonywane w imieniu ludzi wierzących. To wielki zaszczyt być przedłużeniem rąk, nóg Chrystusa, działać w Jego imieniu, w imieniu Jego Kościoła” – przekonywał ks. Kozikowski. „Dobrze – dodał – że Caritas ma tylu Przyjaciół, dzięki Państwu misja niesienia wiary, nadziei i miłości trwa, może być kontynuowana”.

Obchody jubileuszowe były okazją, by podziękować wszystkim, którzy w sposób szczególny wspierają dzieła Caritas.  Specjalne wyróżnienia „Deditus Caritati” zostały wręczone dotychczasowym dyrektorom i ich zastępcom, władzom, darczyńcom i wolontariuszom.

„25 lat istnienia Caritas to trud i wysiłek tych, którzy podjęli się poprowadzenia tego wielkiego dzieła miłosierdzia i pozytywnie odpowiedzieli na powołanie do pracy z najbardziej potrzebującymi. To oni tworzyli pierwsze struktury organizacyjne, oni szukali środków na prowadzenie działalności pomocowej, oni otwierali kolejne placówki… To im chcemy w pierwszej kolejności podziękować za zaangażowanie, poświęcenie i krzewienie misji Caritas” – mówili prowadzący Agata Papierz i Marcin Kruhlej, kiedy dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej wręczał odznaczenia przybyłym kapłanom.

Podziękowania zostały złożone również na ręce lokalnych władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli urzędów i instytucji, dzięki którym wiele placówek i dzieł Caritas może istnieć. Wszyscy dziękowali za wieloletnią, owocna współpracę w realizowaniu projektów, zadań publicznych i prowadzenie placówek, które służą najbardziej potrzebującym. Szczególnie docenione zostały Stacje Opieki Caritas. Wójtowie poszczególnych gmin podkreślali jak ważną i niezastąpioną misję pełnią pielęgniarki Caritas, które docierają nieraz do odległych, trudno dostępnych miejsc, służąc schorowanym, niedołężnym, osamotnionym.

Wyróżnienia „Deditus Caritati” otrzymali również darczyńcy, którzy wielokrotnie pomagali wypełniać zadania Caritas udzielając wsparcia materialnego i finansowego. Szczególne podziękowania i owacje na stojąco otrzymali wolontariusze Caritas, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i zdolności, aby nieść pomoc potrzebującym. „To oni wiele godzin, często po nocach, po pracy, poświęcając swój prywatny czas śpieszą nam z pomocą. Wolontariusze Caritas to nasz prawdziwy skarb. Kilkuset dzielnych wojowników na pierwszej linii frontu – członkowie Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas, wolontariusze niezrzeszeni, lub ci, którzy od lat posługują w konkretnych szkołach i placówkach – chcemy Wam z serca podziękować za Wasze zaangażowanie” – mówili prowadzący podczas wręczania nagród.

Wszyscy zebrani goście mieli okazję obejrzeć prezentację z ćwierć-wiecznej historii Caritas Archidiecezji Białostockiej. Początki Białostockiej Caritas to 4 wolontariuszy działających w pomieszczeniu o powierzchni 8 m2 przy parafii Miłosierdzia Bożego. „Początkowo wydawaliśmy talony na jedzenie dla ubogich. Z czasem ludzie zaczęli przynosić nam odzież, a my ją wydawaliśmy potrzebującym. Odwiedzaliśmy też rodziny wielodzietne, osoby starsze – pytaliśmy się, czy potrzebna jest im pomoc, bo te osoby, które najbardziej potrzebowały wsparcia, często nie miały odwagi zgłosić się same” – wspominała Anna Ujazdowska, jedna z pierwszych wolontariuszek, pracownica o najdłuższym stażu w Caritas.

Pierwszą placówką, poza wspomnianym Centrum charytatywnym był Dom dla Bezdomnych, który rozpoczął swoją działalność 4 grudnia 1995 r. w budynku przekazanym przez Zarząd Miasta Białegostoku, a wyremontowanego dzięki pomocy finansowej Caritas w Szwajcarii. Tu powstała kuchnia dla ubogich, gabinet lekarski, a później, dodatkowo, Noclegownia (1999 r.). Caritas zorganizowała także Biuro Informacji dla Migrantów i Uchodźców (1996 r.) i zaczęły powstawać pierwsze Stacje Opieki Caritas (1996 r. – w Krynkach i Szudziałowie). Wkrótce powstał Dom Matki i Dziecka (1997 r.) wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci. Najmłodsi podopieczni Caritas zaczęli jeździć na kolonie do ośrodka w Reglu, a było to możliwe dzięki znanemu już Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom. Później zakładano kolejne Stacje Opieki, co było konsekwencją realizowanego przez Caritas programu zorganizowania fachowej opieki medycznej na terenach tzw. ściany wschodniej. Jesienią 1999 r. ruszył Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych, a już rok później rozpoczął swoją działalność Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia. Z czasem powstawały kolejne placówki niosące pomoc najbardziej potrzebującym.

Dziś Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi ponad 30 wyspecjalizowanych placówek i centrów pomocy, organizuje liczne programy i akcje skierowane zarówno do dzieci, jak i osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dotyka ubóstwo, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Galę uświetnił występ teatralny przygotowany przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy pt. „Góralski podryw”. W czasie uroczystości zbierane były fundusze na rzecz ośrodka Metanoia w ramach akcji „Kilometry dobra”. Podopiecznych Caritas można było również wesprzeć nabywając rękodzieło wykonane przez podopiecznych WTZ, ŚDS oraz świetlic dla dzieci. Galę Jubileuszową zakończył recital Edyty Geppert będący podziękowaniem za wspólne spędzone 25 lat.

Bogumiła Maleszewska-Oksztol