Więź z Maryją

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Więź z Maryją

Więź z Maryją
W 2000 roku Jan Paweł II zwrócił się z prośbą do Liderów Światowej WŻCH, by członkowie wspólnoty wzorowali się na postawie Maryi. „Proszę Was, abyście…