Jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej

Informacja pobrana z archibial.pl – Jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej


Jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej

Do naśladowania Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia zachęcał 18 kwietnia w archikatedrze bp Henryk Ciereszko podczas obchodów jubileuszowych 25-lecia istnienia Caritas Archidiecezji Białostockiej. W uroczystościach uczestniczył ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska.