Koronka do Miłosierdzia Bożego w 1050. rocznicę Chrztu Polski

Informacja pobrana z archibial.pl – Koronka do Miłosierdzia Bożego w 1050. rocznicę Chrztu Polski


Koronka do Miłosierdzia Bożego w 1050. rocznicę Chrztu Polski

W ramach obchodu Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej, zorganizowało 15 kwietnia w Białymstoku akcję „Koronka na ulicach miast świata”. W Godzinie Miłosierdzia w wybranych punktach Białegostoku miała miejsce kilkunastominutowa, poprzez którą powierzano Polskę i świat Bożemu Miłosierdziu.