Dzień Świętości Życia w Białymstoku

Informacja pobrana z archibial.pl – Dzień Świętości Życia w Białymstoku


Dzień Świętości Życia w Białymstoku

„Każde życie pochodzi od Boga, ma początek w Bogu. Dlatego dziękujmy dziś Bogu za dar życia, za zapowiedź naszego zbawienia, które dokonało się w Jezusie Chrystusie” – mówił w Archikatedrze Białostockiej Bp Henryk Ciereszko podczas obchodów Dnia Świętości Życia. We Mszy św. uroczystości Zwiastowania Pańskiego wraz z wiernymi uczestniczyły osoby zaangażowane na rzecz obrony życia oraz alumni Seminarium Duchownego.