X Jubileuszowy Ekumeniczny Konkurs Plastyczny

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – X Jubileuszowy Ekumeniczny Konkurs Plastyczny

Regulamin

X Jubileuszowego Ekumenicznego Konkursu Plastycznego

„MATKA BOŻA w IKONIE”

MAJ 2016 r.  

 

we współpracy z Muzeum Ikon w Supraślu

– Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

pod Honorowym Patronatem

J.E. Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego

J.E. Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

 

Organizator Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku,

15-077 Białystok, ul. Warszawska 46,

Tel. 602-456743; e-mail: kikbialystok@wp.pl

Współorganizator Muzeum Ikon w Supraślu
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
16 – 030 Supraśl, ul. Klasztorna 1, tel. 85-7183506
Współpraca Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Cele konkursu – zgłębianie poczucia tożsamości chrześcijańskiej wśród uczestników konkursu i kształtowanie emocjonalnego stosunku do idei ekumenizmu,

– poszerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu wschodniej

i bizantyjskiej sztuki sakralnej i jej wpływu na polską tradycję ikonograficzną,

– zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

– popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

Uczestnicy Uczniowie gimnazjów oraz szkół podstawowych (klasy 4-6) województwa podlaskiego, w tym miasta Białegostoku.
Tematyka prac Wynikająca z tytułu Konkursu „MATKA BOŻA w IKONIE”.
Format prac Nie mniejszy niż A5 i nie większy niż A3.
Technika wykonania Dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba, wycinanka, techniki mieszane (wykluczona grafika komputerowa)
Terminy

(Etapy konkursu)

v    Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach

od 2 do 6 MAJA (piątek) 2016 r. na adres:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 (białostocki Ratusz), tel. 85-7421473.

v    Ogłoszenie wyników i wystawa prac konkursowych

w Muzeum Podlaskim – Oddział w Supraślu ul. Klasztorna 1:

14 MAJA 2016 (sobota), o godz. 18. 00.

v    Po uroczystości jej uczestnicy będą mogli zwiedzać ekspozycje i uczestniczyć w imprezach Nocy Muzeów przygotowanych przez Muzeum Ikon w Supraślu.

Warunki uczestnictwa Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, (Załącznik 2) zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu (dodatkowo nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy, adres e-mailowy).
Nagrody Jury powołane przez organizatora i współorganizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy  14 maja 2016 r. w Muzeum Ikon w Supraślu.

Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczestników konkursu – otrzymają specjalne podziękowania.

Prawa organizatorów Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania i publikacji.

Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu (ucznia) wypełnia „Formularz uczestnika Ekumenicznego Konkursu Plastycznego” (załącznik  1), który należy przekazać współorganizatorowi wraz z pracą konkursową.

Osoba odpowiedzialna z ramienia KIK w Białymstoku Tadeusz Ruminowicz – prezes zarządu ; tel. 602-456743
Osoba odpowiedzialna

z ramienia Muzeum Podlaskiego – Oddział w Supraślu

Ewa Zalewska – adiunkt Muzeum Ikon Muzeum Podlaskiego – Oddział w Supraślu

Tel. 85-7183506

Załączniki do regulaminu