Alleluja, Jezus żywy jest

Informacja pobrana z chcejezusa – Alleluja, Jezus żywy jest

Powołani, by wielbić – Alleluja, Jezus żywy jest
Nagrania dokonano podczas rekolekcji „Uzdrawiająca moc przebaczenia” z ojcem Józefem Witko. Białystok 16-18.10.2015 r.