Życzenia Wielkanocne

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Życzenia Wielkanocne

Zmartwychwstał Pan! Alleluja!

Wielkanoc to wielkie święta życia.
Zmartwychwstanie to pokonanie śmierci, przetarcie drogi od śmierci do życia.
Niech Chrystus zagości w sercu każdego z Was, drodzy parafianie, i napełni je pokojem, nadzieją i miłością, abyście czuli Jego bliskość każdego dnia i w każdym momencie życia.

Życzymy Wam, abyście w ciszy i mocy tego świątecznego czasu spotkali Chrystusa Zmartwychwstałego – żywego – który odnowi i upiększy Wasze życie, doda sił do pokonywania lęków, problemów i zmartwień.

Życzymy, abyście podążali przetartą przez Chrystusa drogą
– od nieczułości i zobojętnienia do współczucia,
od wrogości do braterstwa,
od bezsensu do sensu,
od konfliktu do pojednania

Prosimy przyjąć nasze
serdeczne życzenia. Sw. Jan Chryzostom mówił: “święcimy to święto
największe i najsławniejsze, w którym Pan powstał z martwych, święcimy
je w radości i pobożności. Pan bowiem z martwych wskrzesił z sobą świat
cały, rozerwał więzy śmierci”. Niech więc Zmartwychwstały Chrystus i
wielkanocne przeżywanie Jego zwycięstwa nad śmiercią, umacnia ufność w
ogrom Bożego Miłosierdzia, niosąc radość i pokój. Życzymy też Bożego
pokoju, zdrowia i pomyślności oraz tego, aby nasze rodziny były silne
obecnością wśród nas Zmartwychwstałego Pana. Swoje życzenia i
pozdrowienia przesyła nam Ks. Tomasz z Italii, Pan Prezydent
Białegostoku, Rada Miejska IMS, Posłowie i Senator PIS