Zakończenie akcji "Poczta Miłosierdzia"

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Zakończenie akcji „Poczta Miłosierdzia”

Dnia 3 kwietnia 2016 zakończy się akcja „Poczta Miłosierdzia”. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Wydział Katechetyczny składają wyrazy serdecznego podziękowania Katechetom, którzy włączyli się w pomoc naszym Braciom i Siostrom cierpiącym dla imienia Jezusa Chrystusa. Prosimy Katechetów, którzy przeprowadzili akcję w swojej szkole, o wydelegowanie przedstawiciela szkoły, który dostarczy skrzynkę 3 kwietnia do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku na Mszę świętą o godz. 15.00, podczas której skrzynki zostaną przyniesione do ołtarza w uroczystej procesji.