Życzenia wielkanocne

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Życzenia wielkanocne

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

Niech radosne Alleluja będzie
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.

Niech Moc Zmartwychwstałego

umacnia i podnosi na duchu,

a serca napełnia radością, nadzieją i pokojem.

ks. Dyrektor

i Pracownicy Caritas Archidiecezji Białostockiej