Świadectwo z rekolekcji

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Świadectwo z rekolekcji

Świadectwo z rekolekcji…
Nadszedł III Tydzień rekolekcji i fragm. J 13, 1-11 Kiedy rozpoczęłam modlitwę i stanęłam przed Panem, niespodziewanie…