Emaus

Informacja pobrana z chcejezusa – Emaus

Kolejnych 76 serc, mogło na nowo zapłonąć żywą relacją do Jezusa Słowo, podczas Kursu Emaus, który odbył się w dniach 11-13 marca w Białymstoku. Jezus obecny, żywy i prawdziwy nie szczędził swoich łask podczas tego weekendu ! Oto kilka świadectw uczestników tego Kursu, którzy przez trzy dni „badali Pisma” Emotikon wink :

Na Kursie Emaus Jezus Słowo uświadomił mi, że mając 45 lat tak naprawdę nie czytałem Pisma Świętego. Do tej pory Słowa Bożego słuchałem podczas niedzielnych Mszy Świętych. Teraz czuję, że moje życie się zmieni i proszę Jezusa, aby Słowo Boże towarzyszyło mi każdego dnia, dlatego też mam postanowienie, aby Jezus Słowo wypełniło mi czas, karmiło moją duszę, aby zajaśniało w moim życiu i rozświetlało niczym lampa moją drogę. Tym moim postanowieniem jest czytanie Słowa Bożego i przeczytanie całego Pisma Świętego. Chwała Tobie Jezu Słowo!
Cezary, 45 lat

Jezus Słowo podczas trwania tego kursu pokazał mi , że moje życie – pomimo różnego rodzaju problemów i smutków – nie powinno być takie jak droga do Emaus, czyli pełne rozczarowań, beznadziei – ale, że powinnam z tego Emaus wracać, bo przecież on zmartwychwstał i żyje. Jest to wielka radość, z której powinnam czerpać. Bóg zmienił też moje spojrzenie na Stary Testament, który do tej pory straszny , okrutny i którego nie rozumiałam. Teraz widzę, że w nim jest dużo nadziei i zapowiada przyjście Jezusa Zbawcy.
Eliza, 31 lat

Jezus Słowo pokazał mi i zaprosił mnie do szczerej i częstej rozmowy z Nim, abym nie zbaczał z Jego drogi, bo to On jest Prawdą, Drogą i Życiem, i to Życiem w obfitości i na wieki.
Edward, 43 lata

Czas tego kursu wybrał Pan, wtedy kiedy najbardziej potrzebowałam, by pogłębić relację ze Słowem. Zrozumiałam lepiej jaką moc i siłę ma Jezus Słowo, jak może ratować, pocieszać i koić serce, ratować od rozpaczy. Słowo Jezus zawsze ratuje i pomaga mi podążać drogą prawdy. Jezus Słowo jest zawsze bardzo blisko mnie. Jezus Słowo rozpalił we mnie pragnienie czytania Pisma Świętego. Tym Słowem chcę żyć i dzielić się Nim z innymi. Bardzo pragnę, aby Jezus Słowo stworzyło mnie na nowo i leczyło moje zranienia.
Ewa, lat 60