Nie mądrość świata tego

Informacja pobrana z chcejezusa – Nie mądrość świata tego