[ISOW T4D6] Internetowe Seminarium Odnowy Wiary – tydzień 4, dzień 6: Jezus moim Panem?

Informacja pobrana z chcejezusa – [ISOW T4D6] Internetowe Seminarium Odnowy Wiary – tydzień 4, dzień 6: Jezus moim Panem?