[ISOW T4D4] Internetowe Seminarium Odnowy Wiary – tydzień 4, dzień 4: Jezus Panem wszechświata

Informacja pobrana z chcejezusa – [ISOW T4D4] Internetowe Seminarium Odnowy Wiary – tydzień 4, dzień 4: Jezus Panem wszechświata